Novamedia keert donaties uit aan Goede doelen organisaties die hiervoor in aanmerking komen. Momenteel wordt 50% van de inkomsten van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro loterij en de Vriendenloterij uitgekeerd. Dit jaar hebben 224 goede doelen organisaties 465 miljoen ontvangen. Naast de jaarlijkse cyclus van uitkeren moeten er ook nieuwe projecten beoordeeld worden of deze in aanmerking komen voor een donatie.

Doelstellingen Salesforce implementatie
Novamedia wil Goede doelen organisaties die in aanmerking komen voor een donatie beter kunnen managen. Hiervoor wil men het Salesforce CRM pakket gaan gebruiken. De communicatie moet verbeterd worden. Naast alle standaard gegevens als NAW en contactpersonen met hun rol, moeten alle contactmomenten kunnen worden vastgelegd. Te denken valt hierbij aan de e-mailwisselingen, bezoekrapporten en rapportages die worden ingestuurd. Naast de reguliere projecten moeten ook losse (extra) projecten kunnen worden vastgelegd.
Tevens moeten er campagnes worden gedaan om uitnodigingen te kunnen sturen voor bijvoorbeeld het "Goed geld gala" of voor een beneficienten middag. Uiteindelijk moet het ook mogelijk zijn dat een benificient bij zijn/haar gegevens kan en bepaalde wijzigingen mag doorvoeren. Profit4SF heeft een dusdanige structuur opgezet binnen Salesforce dat verschillende projecten vastgelegd kunnen worden en gekoppeld aan de juiste contactpersonen en accounts. Ook is er een Community aangemaakt waarbij beneficienten bepaalde wijzigingen door kunnen voeren en gegevens aan kunnen passen.