Werkwijze

Voor een succesvol project is naast functionele en technische expertise ook structuur, methodologie en opvolging noodzakelijk.
Onze projectaanpak is op deze uitgangspunten gebaseerd waarbij het Salesforce platform zodanig wordt geconfigureerd dat de werkprocessen van de klant optimaal ondersteund worden.

Onze projecten worden enkel door gecertificeerde consultants uitgevoerd zodat de klant er zeker van kan zijn dat de configuratie aan de hoogste kwaliteitseisen van Salesforce.com voldoet.

User adoption

Gebruikersacceptatie is een belangrijk onderdeel voor een succesvolle implementatie van Salesforce.

De volgende aspecten dragen hieraan bij:

 • De juiste mensen zijn aanwezig tijdens de detail Discovery
 • Aan het einde van elke sprint wordt er een demo gegeven
 • Interne communicatie vindt plaats over de voortgang van het Salesforce project (communicatie plan)
 • Change management wordt aangestuurd vanuit de lijn
  • Besef van veranderingen
  • Betrokkenheid en inbreng van de medewerkers
  • Voorbeeldfunctie management
 • Training

Vooroverleg

Het project start met een overleg tussen de projectleider van de klant en die van Profit4SF.
In dit overleg worden onderstaande punten besproken:

 • Bespreken datamodel en procesflows
 • Sprint overzicht en planning

Gemiddeld heeft een sprint een looptijd van 2 tot 4 weken.

 • Quip zal gebruikt worden als project management tool, wat ons o.a. in staat stelt om:
  • Uniform en centraal te werken in de beschikbare documenten zoals verslagen, notities, sprintoverzichten en backlog
  • m.v. een Kanban planbord uitstaande acties en deadlines te bewaken
  • Met chatfunctionaliteit overzichtelijk te kunnen communiceren
 • Samenstelling projectgroep
 • Doelstellingen

Kick-off

De Kick-off is de bijeenkomst van de projectgroep op locatie bij de klant waarbij onderstaande zaken besproken worden:

 • Voorstellen; wie zijn aanwezig en wat is ieders rol in het dagelijks werk en in het project
 • Doelstellingen; wat zijn de doelstellingen van het project
 • Plan van aanpak m.b.t de sprints
 • Algemene demo van Salesforce

 

Uitwerking Sprints

Elke sprint kent een aantal vaste onderdelen die volgordelijk doorlopen moeten worden om een sprint daadwerkelijk af te ronden:

 • Detail Discovery; bedoeld om alle benodigde processen en informatie te verkrijgen
 • Design; de processen en informatie worden vertaald naar een oplossing
 • Build; De configuratie zal in deze fase worden uitgevoerd
 • Testen; De klant zal de configuratie van deze sprint testen en accorderen
 • Meerdere sprints (gedeeltelijk) parallel laten lopen
 • Gebundelde sprints aanmerken voor een deeloplevering
 • Deeloplevering afsluiten met training/go-live en het ingaan van support

Go-Live

Nadat alle gedefinieerde sprints zijn afgerond, zal de laatste fase van het project ingaan. Tijdens de Go-Live komen de volgende aspecten aan bod:

 • User Acceptance Test (UAT) van de totale configuratie. Op basis van door de klant ontwikkelde testscripts zal een testteam van de klant de totale functionaliteit van Salesforce testen en accorderen.
 • Data migratie. Het importeren van door de klant aangeleverde schone data in het correcte formaat.
 • Training. Gebruikers worden getraind op basis van de opgeleverde configuratie.
 • Support. Na de Go-live gaat het support contract in en kan ondersteuning geboden worden.

Project close down

We sluiten het project af met een Project Close down waarbij de totale projectgroep wordt uitgenodigd en ervaringen en verbeterpunten worden besproken. Tevens kunnen wensen/eisen die om redenen zijn geparkeerd, worden benoemd en gedocumenteerd. Deze kunnen vervolgens als input dienen om een vervolgtraject op te starten.